Preuzimamo društvenu odgovornost
Preuzimamo
društvenu odgovornost
Varta pomaže

Kao jedan od vodećih

svetskih eksperata za pokretnu energiju,

mi verujemo da je

naša dužnost da budemo društveno odgovorni!

VARTA HELPS

PRETHODNI VARTA HELPS PROJEKTI