VARTA Helps - LÄTKÄSSÄ

Hur VARTA stödjer Plan Internationals arbete

VARTA DACH och Sverige stödjer vårt arbete på Plan International med en donation på 450 000 kr. Donationen från VARTA hjälper oss att erbjuda hälsovård i Kambodja, sprida kunskap om hälsosamma matvanor samt förbättra familjers tillgång till näringsrik mat. Dessutom bygger vi förskolor och förbättrar vatten och sanitär tillförsel. Vi utbildar föräldrar, lärare och anställda på vårdinrättningar så att barn upp till 6 år kan få tidigt barnunderhåll för en hälsosam uppväxt.

'Barnen i Kambodja behöver vårt stöd. VARTAs donation bidrar till betydelsefull utveckling av den lokala levnadsstandarden och till jämställda möjligheter. Vi är väldigt glada över VARTAs engagemang.'
Maike Röttger, National Executive Director, Plan International Germany
Överblick av projektet "Förhindra undernäring"
Projektområde:
Stunf Treng och Ratanakiri i Kambodja
Projekttid:
November 2017 - Oktober 2020
Målsättning:
 • Näringsriktig kost för barn upp till sex år
 • Bekämpa undernäring
 • Förbättra vattenförsörjning, hygien och sanitär tillförsel
Åtgärder:
 • Bygga nya och/eller expandera och renovera 14 förskolor
 • Anlägga vattenförsörjningssystem och sanitär tillförsel
 • Utbildning kring tidig barnutveckling, hygien och hälsosam näringslära
 • Förebygga och behandla undernäring
CAMBODIA

VARFÖR VI BEHÖVS I KAMBODJA

De första levnadsåren har en avgörande påverkan på fysisk och mental utveckling hos ett barn. I jordbrukssamhällen i projektområderna Stung Treng och Ratanakiri visar många barn tecken på undernäring. Föräldrarna är inte alltid medvetna om vikten av en näringsrik kost och tidig hjälp de första levnadsåren.

På grund av det dagliga arbetet på åkrarna har föräldrarna ingen möjlighet att se till sina barn tillräckligt. För 60-70% av barnen i projektområderna erbjuds inget barnunderhåll eller stöd. Omkring 40% av befolkningen har inte tillgång till rent vatten eller sanitär och tvätt faciliteter. Brist på hygien och undernäring riskerar en ohälsosam tillväxt hos barnen.

CAMBODIA

Exempel på projektkostnad

 • 20 kr: Utbildningsmaterial om näringsrik kost under graviditet
 • 1 000 kr: Förbättra sanitär facilitet i ett hushåll
 • 6 650 kr: Reparation av brunn
 • 19 000 kr: Byggnation av brunn

Vad gör vi för ett framgångsrikt projekt

Förstärker föräldrarnas förmågor
För att föräldrarna ska kunna ta hand om sina barn i hemmet på ett barnvänligt sätt informerar vi dem om tidig barnstimulering, balanserad kost och viktiga hygieniska rutiner. Fäderna är djupt involverade för att kunna spela en viktig roll i sina barns utbildning. Utvalda föräldrar får delta i utbildningskurser så att de därefter kan förmedla sin kunskap om tidig barnutveckling, hälsa och hygien med andra familjer och agera rådgivande kring dessa ämnen. Lokala församlingar samt hälso- och utbildningsmyndigheter deltar även i aktiviteterna. På så vis blir projektets hållbarhet och stöd mer långsiktigt även när det är avslutat.
Nybyggnation och renovering av förskolor
I projektregionerna kommer sju nya förskolor att byggas och ytterligare sju kommer att renoveras. Detta inkluderar mobila förskolor som spelar en viktig roll i omhändertagandet av barnen, speciellt under skördetid då byarna nästan är obebodda under dagtid. Vid byggnation av förskolorna kommer stort fokus att ligga på fullvärdiga sanitära faciliteter. Dessutom är befolkningen i projektbyarna involverade i planering och genomförande av åtgärderna och förser med t.ex. byggnadsmaterial, verktyg och arbetskraft själva. I samarbete med utbildningsministerium bedrivs pedagogisk utbildning för förskolelärare.
Tillgång till rent vatten och sanitära faciliteter

Enligt begreppet för samhällsförankrad sanitet stöder vi samhällen i utveckling av egna handlingsplaner att förbättra renhållning och hygien. Vi informerar även familjer om hälsorisker som kan uppstå vid bristfällig hygienhantering och viktiga åtgärder för att förhindra smittorisker.

Vi bidrar även med hälsoupplysning om hygien och vikten av rent dricksvatten i skolorna. Totalt 22 000 barn i projektregionen främjas av dessa åtgärder. Genom byggnationsåtgärder förbättrar vi tillgång till rent vatten och sanitära faciliteter. För att befolkningen ska främjas av dessa faciliteter i det långa loppet säkerställer vi att de är lätta och kostnadseffektiva att underhålla. 300 hushåll förses med vattentankar utrustade med filter. På så sätt kan de lagra regnvatten att bruka för matlagning, tvätt och bevattning.

Förbättra näringssituationen för barn och gravida
Undernäring leder till tillväxtstörningar och sjukdomar, speciellt hos barn. Därför stödjer vi lokal sjukvård att identifiera och behandla utsatta barn. Vi informerar även gravida kvinnor om hälsosam kost och förbättrar familjers tillgång till näringsrik mat. Vi hjälper ungefär 400 hushåll att plantera grönsaksland. I utbildningskurser lär sig familjerna hur de ska hantera och saluföra sina jordbruksprodukter. På så sätt är åtgärderna inte bara att informera om näringsrik kost utan bidrar även till ökad familjeinkomst.

Läs mer om VARTA Helps