VARTA Helps - Promotion

VARTA PODPIRA PLAN INTERNATIONAL

VARTA bo podprla delo Plan International z minimalno donacijo v višini 25.000 €. Donacija bo pomagala projektu "Allin Mikuna" - Zdrava prehrana za otroke v Peruju za izboljšanje prehrane otrok, razvoj okolju prijaznih poslovnih modelov in gospodarsko krepitev žensk.

Plan International je začel delovati v Peruju leta 1994 in želi pozitivno vplivati na življenje najbolj ranljivih otrok in mladih. Plan International jih podpira, da se učijo, vodijo, odločajo in napredujejo v zmanjšanju revščine, neenakosti med spoloma in izključenosti. V Peruju se ogromna vrzel, ki obstaja med moškimi in ženskami, odraža v visoki stopnji spolnega nasilja, visoki stopnji osipa deklet v srednjih šolah in v velikem številu mladih nosečnic. Plan International si prizadeva odpraviti te neenakosti, da bodo otroci lahko uresničili svoj potencial.

Allin Mikuna ”je naslov projekta v regiji Cuzco.
V lokalnem jeziku Quechua pomeni "dobra prehrana“.

LONGLIFE POWER & LONGLIFE

LONGLIFE POWER so najzmogljivejše VARTA baterije. VARTA LONGLIFE Power so posebej razvite za uporabo v napravah lačnih po moči, računalniški opremi ali svetilkah in nudijo močno energijo, potrebno za naprave z visoko porabo energije.
VARTA LONGLIFE so baterije z dolgotrajnim primarnim delovanjem, ki se zelo dobro obnesejo v napravah s stalno in nizko energijsko porabo, kot so daljinski upravljalniki, stenske ure ali radio. Tukaj baterije LONGLIFE izstopajo z značilnim dolgim časom delovanja in zanesljivostjo napajanja z energijo
Allin Mikuna ”- Zdrava prehrana otrok v Peruju
Regija projekta:
Pokrajina Paucartambo, regija Cusco
Trajanje projekta:
september 2018 – november 2021
Cilji:
  • izboljšati prehrano otrok
  • razvijati okolju prijazne poslovne modele
  • krepiti ekonomsko vlogo žensk
Ukrepi:
  • usposabljanja za 600 družin o zdravi prehrani in ekološkem kmetijstvu
  • poslovna usposabljanja za 280 žensk in 20 moških ter podpora pri ustanavljanju malih podjetij
  • usposabljanja za 1800 učencev o prehrani, okoljskih vprašanjih in enakosti spolov
Proračun:
  • € 1,717,000
Peru

STANJE

Prva leta v otrokovem življenju so ključnega pomena za njegov telesni in duševni razvoj. V Peruju pa veliko otrok trpi zaradi podhranjenosti. V celotni državi je 44 odstotkov otrok, starih od enega do treh let, ki jih je prizadela anemija. V provinci Paucartambo, kjer izvajamo ta projekt, je ta stopnja celo 66 odstotkov.*

Na pomanjkanje polnovredne hrane vplivajo podnebne spremembe, saj se pojavljajo čedalje bolj sušna podnebja in uroki hladnega vremena. Hkrati družine nimajo dovolj znanja in možnosti, da bi se spoprijele s temi izzivi in spremembami.

* Sistem o stanju prehrane (Sistema de Información del Estado Nutricional, SIEN), 2017.

Peru

NAŠI CILJI

Cilj tega projekta je izboljšati prehrano in zdravstveno stanje otrok v štirih okrožjih pokrajine Paucartambo.

Da bi dosegli ta cilj, podpiramo 600 družin z otroki, mlajšimi od petih let, da lahko zagotovijo preživetje in svoje otroke ustrezno prehranijo. Starši sodelujejo na treningih o ekološkem kmetijstvu in zdravi prehrani. Gojenje sadja in zelenjave izboljšuje zdravje otrok.

CAMBODIA

Hkrati lahko družine prodajo presežek proizvodnje na lokalnih trgih in pomagajo družinam, da izboljšajo svoj dohodek. Zlasti ženske izboljšujejo svoje znanje s področja financ in podjetništva na treningih, kjer se naučijo uresničevati lastne poslovne ideje.

Skupno 600 družin z otroki, mlajšimi od pet let, koristi projektne dejavnosti, vključno z nosečnicami. 1.800 učencev iz 20 šol sodeluje v dogodkih o zdravi prehrani in varovanju okolja. Ta projekt še posebej spodbuja ženske, saj so pogosto odgovorne za prehrano v družini in imajo še vedno manj dostopa do dejavnosti za ustvarjanje dohodka.

NAŠI UKREPI

SPODBUJANJE ZDRAVE PREHRANE

Za izboljšanje življenjskih razmer, približno 600 družin z otroki, mlajšimi od petih let, spremljamo in podpiramo tako, da staršem pomagamo pri pripravi proračuna v gospodinjstvu in pridelavi hrane. Osredotočeni smo na ekološko kmetijstvo in trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri. Na treningih o zdravi prehrani se starši naučijo veliko o različnih hranilih in njihovem pomenu ter o tem, kaj morajo upoštevati pri hranjenju dojenčkov. Na naših kuharskih srečanjih imajo priložnost, da v praksi izvedejo, kar so se naučili. Druga vprašanja usposabljanja so higiena in čista pitna voda, pomen dojenja in preprečevanje bolezni.

Na treningih o prehrani uporabljamo sodobne tehnologije, kot so pametni telefoni. Projekt je razvil aplikacijo, ki ponuja informacije o zdravi prehrani. Te informacije se v projektnih skupnostih delijo z videoposnetki, plakati, letaki in avdio materiali. Več kot 200 članov skupnosti - od tega 80 odstotkov žensk - usposabljamo na področju zdravja in prehrane. Po teh treningih udeleženci redno obiskujejo družine, da bi spremljali prehranske razmere otrok in nosečnic ter staršem dajali nasvete v zvezi z zdravjem.

OPOLNOMOČENE ŽENSKE KOT PODJETNICE

Ženske v Peruju imajo le malo možnosti za pridobivanje lastnega dohodka. Zato usposabljamo 280 mater in 20 očetov iz projektnih družin na področju podjetništva in jih podpiramo pri razvoju trajnostnih in okolju prijaznih poslovnih modelov. Med usposabljanji pripravljajo poslovne načrte, izračunajo prihodke in odhodke ter se seznanijo z možnostmi financiranja. Najbolj obetavni poslovni modeli naknadno prejmejo zagonsko financiranje. Lokalni strokovnjaki za trajnostno zeleno gospodarstvo in akademske ustanove, ki spodbujajo inovativne poslovne ideje, bodo prav tako podprli te podjetnike. Dohodki, ki jih družine ustvarijo v svojih podjetjih, bodo koristile otrokom, saj je denar mogoče vložiti v zdravo prehrano in izobraževanje.

VPLIV IN UDELEŽBA

V vsaki od 20 projektnih skupnosti se 90 srednješolcev udeležuje dogodkov o zdravi prehrani, enakosti spolov in varovanju okolja. Izurjena dekleta in dečki sestavljajo skupine in se redno srečujejo, da bi izmenjali izkušnje. Ob podpori svojih učiteljev razvijajo inovativne projekte za izboljšanje prehrane in varstva okolja na svojih šolah in v svojih skupnostih.

Še posebej spodbujamo dekleta in mlade ženske, da so aktivne in se zavzemajo za svoje pravice. Na treningih krepijo samozavest in se naučijo kako se vključiti v procese političnega odločanja. V svoje projektne aktivnosti vključujemo tudi predstavnike lokalnih oblasti in organizacije, da dosežejo svojo zavezanost k izvajanju ciljno usmerjenih ukrepov za zmanjšanje podhranjenosti.

PREGLED IN VREDNOTENJE DEJAVNOSTI PROJEKTA

Vsi projektni partnerji se srečujejo redno v celotnem obdobju projekta. Med temi dogodki razpravljajo o napredku projektov, izmenjujejo pridobljene izkušnje in izvedejo potrebne prilagoditve pri izvajanju dejavnosti. Sledila bo vmesna in končna ocena.

Preberite več o VARTA Helps