Vi tar socialt ansvar
...bevara ett
lands
djur- och
naturliv

VARTAS MISSION FÖR DJUR

“VARTA Helps – Djurliv” existerar för att bidra till en viktig påverkan att bevara överlevnaden av hotade och utrotningshotade djurarter. Vi tror på biologisk mångfald och att bevara vår planet, att våra barn ska kunna leva i en naturrik miljö med alla de vackra djur som är som mest hotade och i störst behov av hjälp. Vi strävar efter att bevara varje utrotningshotad art på vår planet.

”VARTA Helps – Djurliv” stödjer och arbetar tillsammans med partners världen över som delar samma tro på att vi tillsammans kan göra vår värld till en bättre plats.

VARTA. IN SERVICE FOR YOU.

...upprätthåll vår miljö för framtida generationer
VARTA Helps
VARTA stödjer och arbetar tillsammans med partners världen över som delar samma tro på att vi tillsammans kan göra vår värld till en bättre plats.
RÄDDA BINA KAMPANJ
FRANKRIKE
ITALIEN

RÄDDA BINA KAMPANJ

Varje batteriförpackning bidrog: För varje VARTA RECHARGE ACCU Recycled kampanjförpackning som såldes under kampanjperioden 2018 donerade VARTA 5€-cent till organisationer som arbetar för att skydda bina.
Vare sig organisationen skapade nya habitat och ängar för en bättre livsmiljö eller organiserade event som utbildade barn om binas viktiga funktion i vårt ekosystem hade vi ett gemensamt mål – att rädda bina.
VARTA STÖDJER ARBETE MOT TJUVJAKT
NAMIBIA

VARTA STÖDJER ARBETE MOT TJUVJAKT

Sedan 2015 stödjer VARTA ett flertal olika organisationer som arbetar med att motverka tjuvjakt, främst i Namibia. VARTAs huvudsakliga mål är att skapa en medvetenhet och att få människor att förstå att omedelbara handlingar och förändringar krävs för att bevara ett lands djur- och naturliv.