...upprätthåll vår miljö för framtida generationer
...upprätthåll
vår miljö
för framtida
generationer

SKYDDAR VÅR MILJÖ

Vi på VARTA tar hand om våra kunders behov och vår planet genom att arbeta för att skydda miljön och att ta ansvar för våra skyldigheter mot naturen. Företaget är engagerat i miljöfrågor inom samtliga områden. Detta inkluderas av miljövänlig utveckling, miljövänlig och ansvarsfull produktion, säkra och högkvalitativa batterier som håller längre samt effektiva återvinningsprocesser. På VARTA Consumer Batteries börjar hållbarhetsarbetet redan vid råmaterialen och vi spar redan där in på onödiga transporter.

Vår prioritet är att minimera vår miljöpåverkan genom att använda innovativa och integrerade hanteringsprocesser. Att nå en miljövänlig lösning för batteriers fullständiga livscykel med samtliga partners och leverantörer är av stor vikt för oss som företag.

...upprätthåll vår miljö för framtida generationer
VARTA Helps
...upprätthåll
vår miljö
för framtida
generationer
Clean beaches for our Children

RENA STRÄNDER FÖR VÅRA BARN

VI STÖDJER “WORLD OCEAN DAY” FÖR ATT FÖRHINDRA PLASTFÖRORENINGAR*
*VARTA donerar 10.000€. Kampanjen kan variera mellan de medverkande länderna.
UPPTÄCK HUR DU KAN SKYDDA DET MARINA LIVET
FRANKRIKE

UPPTÄCK HUR DU KAN SKYDDA DET MARINA LIVET

Det huvudsakliga målet med “ Planète Mer” är att bevara det marina livet och de mänskliga aktiviteter som förlitar sig på det. VARTA stödjer BIOLIT projektet (=Bio diversity of the Littoral) som involverar medborgare i bevarandet av det marina livet.